Ortivus är glada att meddela att MobiMed ePR, bolagets system för elektroniska patientjournaler, har återtagits i drift för alla brittiska kunder efter den tidigare rapporterade cyberattacken mot en underleverantörs datacenter. Företaget har fått slutgiltigt godkännande från NHS-myndigheten att återstarta systemet och samtliga kunder som påverkats av cyberattacken är nu återanslutna.

På kvällen den 18 juli utsattes datacentret hos den underleverantör som hostar Ortivus system i Storbritannien för en kriminell cyberattack. Detta ledde till att några av bolagets brittiska kunder påverkades drastiskt då deras MobiMed-miljö behövde stängas ned.
 
Ortivus kan nu med glädje meddela att MobiMed ePR är operativt igen för samtliga drabbade ambulanstruster. Sedan cyberattacken har bolaget haft ett nära samarbete med såväl kunder som underleverantören för att kunna etablera en ny och säker hostingmiljö samt framgångsrikt återstarta MobiMed ePR-systemet.
 
Den nya hostingmiljön har genomgått flera förbättringar och har omformats från grunden. Den nya infrastrukturen är mikrosegmenterad på nätverksnivå, vilket säkerställer att angreppsytan minimeras vid ett eventuellt framtida intrångsförsök. Utökade och förstärkta verktyg för cybersäkerhet är installerade på systemet av vår underleverantörs säkerhetsavdelning.
 
”Vi är glada att vi, efter denna kriminella handling, kunnat återstarta MobiMed ePR för de kunder som drabbats. Med vår gedigna erfarenhet av systemintegration kunde vi snabbt och framgångsrikt migrera MobiMed ePR till en hostingmiljö med förstärkt säkerhet. Vi riktar ett stort tack till våra kunder och vår partner för ett exceptionellt samarbete under detta projekt.” – Säger Jörgen Petersen, Service & Support Manager på Ortivus


Posted

in

by

Tags: