Lars Höst tillträdde som CFO för Ortivus AB i maj 2017. Under perioden augusti 2018 till augusti 2019 i rollen som tillförordnad VD. Lars avslutar sin anställning efter sommaren 2020 och rekryteringen av en ersättare har påbörjats och förväntas slutföras under maj månad.

Lars har under sina tid på Ortivus lagt en grund för rutiner och processer inom finans. Jag vill verkligen tacka Lars för sitt engagemang och arbetsinsatser för Ortivus. Lars har under sin tid på Ortivus lagt grund för nya rutiner inom redovisning och finans och starkt bidragit till den övergripande effektiviseringsprocess som genomförts inom Ortivus.” säger Reidar Gårdebäck VD.

Hösten 2016 kontaktades jag av styrelsen för ett uppdrag att styra upp ekonomifunktionen. Efter några månader blev jag permanentad som CFO och började en resa med att strukturera rapportering och processer både inom och utom ekonomifunktionen. Nu känner jag att mitt uppdrag är slutfört och lämnar för nya utmaningar. Ortivus är nu i ett mycket bättre läge vad gäller finansiell ställning, kundkontrakt och organisation.” säger Lars Höst


Posted

in

by

Tags: