Ortivus fortsätter att leverera lösningar för framtidens sjukvård.

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2024

 • Ortivus signerar kontrakt med Region Sörmland gällande leverans av MobiMed Monitor för patientmonitorering och MobiMed Life, externa defibrillatorer, till regionens samtliga ambulansfordon. Värdet av leveransen bedöms vara 10,0 MSEK och kontraktslängden är två år med möjlig förlängning årsvis i ytterligare två år.
 • Den tidigare kreditramen från det tredje kvartalet om 8,0 MSEK har fått framskjutet förfallodatum till 2025-01-31, efter avtal med bolagets huvudägare Ponderus Invest.
 • Ortivus tilldelas kontrakt avseende leverans av MobiMed ePR till Region Norrbotten. Kontraktslängden uppgår till fem år med möjlig förlängning årsvis i ytterligare fem år. Bedömt ordervärde är 6,0 MSEK för den initiala perioden, samt ytterligare 4,5 MSEK vid förlängning av kontraktet.
 • Magnus Mårtensson avgår från sin roll som Ortivus Produktchef samt som medlem i ledningsgruppen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Jörgen Petersen avgår från sin roll som Ortivus Service- och supportchef samt som medlem i ledningsgruppen.
 • Viveka Hiort af Ornäs avgår från sin roll som Ortivus Finanschef samt som medlem i ledningsgruppen.
 • Kontrakt signeras mellan Ortivus och bolagets huvudägare Ponderus Invest avseende ett brygglån om 5,0 MSEK. Bakgrunden till lånet är att förstärka bolagets likvida situation som påverkats avsevärt av tidigare cyberattack samt omstruktureringskostnader.

Januari – mars 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,1 (28,0) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick på 41 % (48 %).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,2 (0,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (0,01) SEK.
 • Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital uppgick till -0,6 (1,5) MSEK.
jan-mar 2024 jan-mar 2023 jan-dec 2023
Nettoomsättning (MSEK) 22,1 28,0 84,7
Bruttomarginal (%) 41 % 48 % 37 %
Rörelseresultat (MSEK) -2,0 0,5 -17,6
Rörelsemarginal (%) -9 % 2 % -21 %
EBITDA (MSEK) -1,0 1,5 -11,9

Posted

in

by

Tags: