För att förstärka den likvida situationen i bolaget efter tidigare cyberattack har Ortivus ingått avtal med Ponderus Invest avseende ett brygglån.

Kontrakt har signerats mellan Ortivus och bolagets huvudägare Ponderus Invest avseende ett brygglån om 5,0 MSEK. Detta för att täcka kostnader för kortsiktiga löpande leveranser samt att förstärka bolagets likvida situation som påverkats avsevärt av den kriminella cyberattack bolaget utsattes för under juli månad 2023.

En juridisk process för att ersätta förlorade intäkter och upplupna kostnader pågår.

Som tidigare kommunicerats var cyberattacken riktad mot en av Ortivus underleverantörer och påverkade några av bolagets kunder i Storbritannien.

Lånet ska återbetalas innan den 30 Augusti 2024.


Posted

in

by

Tags: