Stockholms Läns Landsting väljer MobiMed för telemedicinsk övervakning inom länets ambulansverksamhet

Stockholms Läns Landsting väljer MobiMed för telemedicinsk övervakning
inom länets ambulansverksamhet

Ortivus AB, noterat på Stockholmbörsens O-lista, har tecknat ett
flerårigt kontrakt med Stockholms Läns Landsting för att utrusta länets
ambulanser med avancerad telemedicinsk övervakningsutrustning, MobiMed.
Beställningen omfattar även defibrillatorer för ambulanssjukvården samt
MobiMed mottagarstationer på länets samtliga akutsjukhus. Kontraktet,
inklusive optioner, värderas till cirka MSEK 14.

”Med utrustningen från Ortivus kommer vi att kunna erbjuda Stockholms
invånare en ännu bättre hjärtsjukvård. Det kommer att vara möjligt att
inom hela Stockholms Läns Landsting skicka EKG direkt från patientens
bostad till ett akutsjukhus. På så sätt uppnås en bättre bedömning och
tidigt insättande av rätt behandling för patienter med akut
hjärtsjukdom.” säger Leif Svensson, överläkare på Södersjukhuset.

MobiMed
Ambulansorganisationerna genomgår en förändring såväl i Sverige som
internationellt. Ambulanssjukvården utvecklas för att kunna ge mer
kvalificerad vård där diagnos och behandling i många fall kan inledas
redan före ankomsten till sjukhuset. MobiMed är ett unikt
informationssystem som gör det möjligt att skicka övervaknings- och
patientdata från en ambulans till ett sjukhus i realtid. Specialister på
sjukhuset kan följa patienten, ställa diagnos och besluta om att inleda
behandling i ambulansen. MobiMed gör det också möjligt att dokumentera
den vård som varje patient får. Informationen kan senare användas för
uppföljning och kvalitetssäkring.

För ytterligare information
Kontakta i första hand Gustaf Wettergren, finanschef Ortivus AB, tel. 08-
446 45 04 eller 070-640 07 11. Det går även att nå Claes Stenlander,
verkställande direktör Ortivus AB, på tel. 070-663 39 81.

Se även ortivusflytt19.wpengine.com

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00170/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00170/wkr0002.pdf