Ortivus AB har fått ett strategiskt genombrott i Kina med beställning på MobiMed samt erhållit ytterligare beställningar

Ortivus AB har fått ett strategiskt genombrott i Kina med beställning på
MobiMed samt erhållit ytterligare beställningar på MobiMed i Norden.

Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har tecknat
distributionsavtal med Landcom i Kina. Landcom har beställt MobiMed till
ett värde av 225 000 USD. Överenskommelse finns om ytterligare köp till
ett värde av 2 275 000 USD. Ansökan om godkännande av MobiMed i Kina
pågår hos den kinesiska myndigheten SDA. Ortivus har också i mars
erhållit 3 beställningar i Norden till ett värde av 7,3 miljoner kronor
med optioner om ytterligare köp till ett värde av 7,5 miljoner kronor.

Ortivus har i mars tecknat avtal med Landcom som är en av Kinas ledande
tillverkare av ambulanser. Företaget tillverkar även medicinteknisk
utrustning och har kontor över hela Kina. Landcom har beställt MobiMed
till ett värde av 225 000 USD för leverans före sommaren 2003. Det finns
också en överenskommelse om ytterligare köp till ett sammanlagt värde av
2 275 000 USD. Dessa leveranser sker efter det att SDA har godkänt
MobiMed för marknadsföring i Kina. Ortivus samarbetar med Retrac Sverige
HB på den kinesiska marknaden. Retrac har sedan 1982 varit verksamma i
Kina inom det medicintekniska Hi-Tech området.

Ortivus’ framgångar i Norden fortsätter med ytterligare beställningar på
sammanlagt 7,3 miljoner kronor med leverans i år samt optioner om köp
under 3 år till ett värde av 8,3 miljoner kronor.

Ambulansorganisationerna har under det senaste decenniet förändrats från
att vara en ren transportfunktion till att vara en del av
vårdorganisationen. Kvalificerad sjukvård kan idag inledas redan vid
ankomsten till exempelvis olycksplats eller hem. MobiMed är en viktig
länk i denna förändring och har utvecklats i samarbete med svensk
expertis inom kardiologi och akut ambulanssjukvård under 15 år. MobiMed
möjliggör både kvalificerad medicinsk behandling på distans,
kommunikation av viktiga data och dokumentation av genomförda åtgärder.
All överförd information lagras och kan användas till uppföljning,
utvärdering och kvalitetssäkring.

För ytterligare information kontakta

Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB, tel. 08-446 45 01
eller 070-663 39 81

Se även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter
som övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus
och i hemmet. Ortivus verksamhetsområde är patientövervakning och
beslutsstöd vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt
analysverktyg vid utredningar av sömnstörningar.

Ortivus startades 1985 i Sverige. Dotterbolag är etablerade i
Storbritannien och USA.

År 2002 var omsättningen 179,1 miljoner kronor med en vinst efter
finansiella poster på 33,5 miljoner kronor. Antalet anställda är 108
personer.

Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens
O-lista.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00500/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00500/wkr0002.pdf