ORTIVUS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen i Ortivus AB har beslutat kalla till extra stämma den 8 mars kl 14.00 för beslut kring avyttring av koncernens nordamerikanska dotterbolag samt beslut om optionsprogram.

Kallelse kommer ske genom sedvanliga kanaler och ytterligare information kommer också finnas tillgänglig på företagets hemsida ortivusflytt19.wpengine.com

För ytterligare information:
Jon Risfelt, Styrelseordförande, Ortivus, tel. 08-446 45 00, mobil 0734-34 33 32,
e-post förnamn@efternamn.se
Jan B Andersson, VD, Ortivus AB, mobil 0705-294 741
e-post treinitialer@ortivus.com