Ortivus fokuserar på kärnverksamheten – avyttrar dotterbolagen i Nordamerika. Köpeskilling uppgår till ca 83 MSEK.

I enlighet med fastlagd strategi att koncentrera bolagets verksamhet till dess huvudområde, dvs. utveckling och försäljning av produkter och tjänster för kliniska mobila beslutsstöd till sjukvården, avyttras nu det amerikanska dotterbolaget. Denna verksamhet har, till skillnad från övriga delar av Ortivus, varit inriktad på försäljning av administrativa system för polis-, brandförsvars- och ambulansorganisationer.

”Med den här affären tar Ortivus ett viktig steg mot att fullt ut driva och utveckla kärnverksamheten. Sjukvårdssektorns intresse för mobila lösningar, som ett sätt att öka effektiviteten och förbättra vårdutfallet, ökar snabbt. Ortivus, med sin unika kombination av kliniskt kunnande och gedigna erfarenhet från utveckling av mobila IT-system, är speciellt väl rustat att möta sjukvårdens behov”, säger ordförande Jon Risfelt

Köpare av Ortivus nordamerikanska dotterbolag är USA-baserade TriTech Software Systems, vilka förvärvar 100 procent av aktieinnehaven i Ortivus Inc. US och Ortivus Inc. Canada. Köpeskillingen uppgår till 11.5 miljoner USD (ca 83 miljoner SEK). Transaktionen ger Ortivus initialt en ökning av kassan med ca 38 miljoner SEK, efter avsättning av ca 10 miljoner SEK till depositionskonton under 18 månader samt amortering av lån med 29 miljoner SEK. Ortivus blir genom transaktionen skuldfritt.

Förvärsavtalet har slutits idag och är villkorat av stämmans godkännande. Affären förväntas genomföras under första kvartalet 2010.