Ortivus förvärvar kanadensiska AVeL-TECH

Ortivus förvärvar kanadensiska AVeL-TECH

Det svenska medicintekniska företaget Ortivus AB, noterat på OM
Stockholmsbörsens O-lista, har förvärvat det kanadensiska
mjukvaruföretaget AVeL-TECH Inc. Genom förvärvet förstärks dels Ortivus
produktportfölj för ambulanssjukvård och dels det amerikanska
dotterbolaget Sweet Computer Services Inc.s marknadsledande position på
den nordamerikanska marknaden.

Ortivus AB har förvärvat det kanadensiska mjukvaruföretaget AVeL-TECH
Inc. Köpeskillingen som erläggs kontant uppgår till ca 27 MSEK (3.5
MUSD).

Förvärvet av AVeL-TECH ger Ortivuskoncernen tillgång till ett
utlarmningssystem (CAD-system) och därmed erhålls en komplett produkt-
och tjänsteportfölj inom system för ambulanssjukvård. Koncernens
produkter innefattar efter förvärvet utlarmnings-, vitaldata-,
patientjournal- och faktureringssystem.

AVeL-TECHs produkter, AVeL-NET, AVeL-CAD, RadioGATE och MobiCAD, som
tidigare sålts till ett tjugotal större kunder på den amerikanska
marknaden kommer framgent att marknadsföras tillsammans med Ortivus
dotterbolag Sweets Amazonprodukter. Utvalda marknader kommer att
bearbetas med det nya produktutbudet genom Ortivus befintliga kanaler.
Produkterna är kompatibla, skalbara och kan integreras med varandra.

– Förvärvet av AVeL-TECH stärker och kompletterar vårt erbjudande till
kund med ett av marknadens mest konkurrenskraftiga utlarmningssystem.
AVeL-TECH är ett utvecklingsföretag vars produkter kompletterar vårt
befintliga erbjudande väl. Vi får nu de kompletta system och
helhetslösningar som våra kunder efterfrågar, säger Claes Stenlander, VD
för Ortivus.

AVeL-TECH tillför förutom färdigutvecklade befintliga produkter
Ortivuskoncernen 35 medarbetare som fortsatt kommer att verka från
Montreal i Kanada. Tillsammans med Sweet har nu Ortivuskoncernen ca 90
anställda i Nordamerika.

För ytterligare information:
Claes Stenlander, VD, Ortivus, tel. 08-446 45 01
alt. mobil: 070-663 39 81 eller E-post: claes.stenlander@ortivus.com

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com , www.sweetcs.com och www.aveltech.com

Ortivus AB utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter
som övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus
och i hemmet. Ortivus verksamhetsområden är patientövervakning och
beslutsstöd vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt
analysverktyg vid utredningar av sömnstörningar. Ortivus AB är noterat
på OM Stockholsmsbörsens O-lista och etablerades 1985. Ortivus med
dotterbolag i Storbritannien, Kanada och USA har ca 130 medarbetare.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/26/20031126BIT00700/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/26/20031126BIT00700/wkr0002.pdf