Ortivus AB (publ) Delårsrapport januari – september 2003

Ortivus AB (publ)
Delårsrapport januari – september 2003

·Omsättningen ökade med 12 % till MSEK 141,4 (125,9).

·Rörelseresultatet uppgick till MSEK 26,2 (18,2) och resultatet
efter skatt till MSEK 17,2 (11,9).

·Vinst per aktie uppgick till SEK 1,24 (0,86).

·Under perioden har beställningar av MobiMed erhållits från
Sverige, Storbritannien och Kina till ett värde av MSEK 44,7.

·Koncernens kassaflöde var starkt positivt och uppgick till MSEK 61,5 (3,6).

·Bedömningen från föregående rapport kvarstår att för
verksamhetsåret 2003 uppnå ett koncernresultat efter finansiella poster
i nivå med utfallet för 2002.

För ytterligare information:

Claes Stenlander, VD, Ortivus, tel. 08-446 45 01 alt. mobil: 070-663 39
81 eller
E-post: claes.stenlander@ortivus.se

Besök även: www.ortivus.se

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00220/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00220/wkr0002.pdf Hela rapporten