Ortivus fokuserar och bantar den svenska verksamheten

Resultatet av uppbyggnaden av europeiska distributionskanaler som genomfördes under 2006 har ännu inte givit förväntat resultat. Dessutom tillkommer förseningar utom bolagets kontroll i det stora IT-projektet i England, där Ortivus är utsedd leverantör av elektroniska patientjournaler i ca. 800 ambulanser.

Ortivus har under året genomfört många steg för att ytterligare effektivisera verksamheten och ständigt gjort förändringar som syftar till att göra företaget lönsamt. De stora satsningarna på produktutveckling befinner sig i slutfas, avtal med inhyrda konsulter har stegvis avslutats, reduktion av omkostnader samt naturliga avgångar som inte ersatts är exempel på detta.

Med den aktuella neddragningen av personalstyrkan tar Ortivus ytterligare ekonomiskt ansvar och agerar på detta sätt offensivt och proaktivt för att nå ställda mål för 2008. Cirka 9 tjänster berörs vid Danderydskontoret. Övrig reduktion har skett genom naturlig avgång. Årlig besparingseffekt (exkl. omstruktureringskostnad) för den svenska verksamheten uppskattas därigenom totalt till 10 msek exklusive köpta konsulttjänster som minskats kraftigt. MBL-förhandlingar har inletts.

För mer information:
Mikael Strindlund, telefon: 08-446 45 00, mobil: 070 269 53 03
E-mail: ”förnamn.efternamn”@ortivus.com

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com