Ortivus lanserar CoroNet i Italien och Spanien

Efter en framgångsrik lansering av CoroNet i Sverige, fortsätter nu Ortivus att etablera internationella säljkanaler för systemet. Två av de viktigaste marknaderna i Europa är Italien och Spanien, där Ortivus nu skriver avtal med det välrenommerade och marknadsledande företaget et medical devices – cardiette – CARDIOLINE.

Företaget har sitt huvudkontor i Milano, ca 110 anställda och en årlig omsättning på ca 15 miljoner Euro. Under det välkända varumärket ”CARDIOLINE” utvecklar och marknadsför et medical devices produkter som EKG och Holter-utrustning, samt stresstest, och har en marknadsandel på ca 40 %. Företaget har ett omfattande nätverk av kardiologer och andra relevanta målgrupper för Ortivus produkter i Italien och Spanien. För att dra nytta av et medicals höga varumärkeskännedom på dessa marknader kommer CoroNet att marknadsföras som “CARDIOLINE CoroNet”.

”I et medical devices har Ortivus hittat en partner med ett relevant nätverk bestående av de målgrupper som vi riktar oss till med vårt CoroNet-system. Deras organisation, marknadsnärvaro och ”know-how” matchar våra krav på ett utmärkt sätt. et medicals strategiska beslut att utöka sin portfölj med ett specialiserat kardiologiskt övervaknings-system visar dessutom en förankring och ett engagemang som jag tror kommer att gagna båda parter. Vi ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med et medical.”,
säger Rain Eriksoo, Försäljnings- och Marknadsdirektör på Ortivus.

”CoroNet är ett viktigt strategiskt tillägg till vårt övergripande kunderbjudande. Vi har granskat marknaden för att hitta ett passande övervakningssystem att komplettera vår portfölj med. Förutom att CoroNet utgör ett övervakningssystem som väl möter våra krav så är det ett mycket innovativt system som ger ett stort mervärde för våra kunder. Med CoroNet i produktportföljen kan vi nu ge våra kunder ett heltäckande erbjudande inom kardiologiska produkter och dessutom stärka vårt varumärke inom detta område.”, säger Gian-Luca Ziliani, Marknads- och Affärsutvecklingschef på et medical devices.

CoroNet är ett patientövervakningssystem speciellt utvecklat för sjukhus och avdelningar med behov av avancerad kardiologisk övervakning och rehabilitering. På ett innovativt sätt kombineras övervakning vid sjuksängen och telemetri i ett system. Systemet har redan gett Ortivus en stark marknadsposition inom området: Karolinska universitets-sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset i Uppsala är exempel på ansedda sjukhus som har valt Ortivus lösning till sina kardiologiska avdelningar.

Ortivus AB:
Ortivus är ett Healthcare IT-företag som utvecklar och marknadsför kompletta informations- och beslutsstödsystem till sjukvård, ambulanssjukvård, polis och räddningstjänst i Europa och Nordamerika. Ortivus AB etablerades 1985 och är sedan 1997 noterat på Small Cap-listan vid OMX Nordic Exchange. Ortivus har cirka 165 anställda och dotterbolag i Storbritannien, Tyskland, Danmark, Kanada och USA

et medical Devices:
et medical devices – cardiette – CARDIOLINE är specialiserade inom utveckling, marknadsföring och internationell försäljning av kardiovaskulära system och produkter. Företagets huvudsakliga produkter utgörs av EKG och Holter-utrustning, stresstest, defibrillatorer, mjukvara för informationssystem, samt lösningar inom telemedicin och rehabilitering. För att utöka sitt erbjudande fokuserar företaget dessutom egen forskning och utveckling på patientorienterade lösningar.

För mer information:
Rain Eriksoo, telefon: 08-446 4511, mobil: +46 (0)70 583 3443
E-mail: ”förnamn.efternamn”@ortivus.com

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com

Gian-Luca Ziliani, telefon: + 39 02 9505181; fax: + 39 02 9566013
E-mail: “cardioline”@etmed.biz

Besök även: www.cardiette.biz – www.cardioline.biz
cardiette and cardioline är varumärken registrerade av medical devices SpA – Italien