Ortivus erhåller order i Storbritannien

Ortivus erhåller order i Storbritannien
– Brittiska ambulansorganisationer beställer MobiMed

Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har genom
dotterbolaget Ortivus UK Ltd., erhållit nya beställningar från 6
ambulansorganisationer i Storbritannien. Beställningarna är tillsammans
värda cirka 14 MSEK. Det innebär att orderstocken för MobiMed uppgår
till 34 MSEK med optioner om ytterligare köp för 9 MSEK.

Ortivus har under de senaste åren erhållit en rad beställningar från den
brittiska marknaden avseende MobiMed-system för ambulanser och till
sjukhus. Den senaste beställningen består av 33 MobiMed-300 enheter till
ambulans samt 2 sjukhusenheter. Denna beställning kommer att levereras
under det första kvartalet och resterande beställningar i Storbritannien
under det första halvåret.

MobiMed är ett unikt informationssystem som möjliggör kommunikation med
övervaknings- och patientdata mellan ambulans och sjukhus i realtid.
Genom informationen kan specialister på sjukhus följa patienten, ställa
diagnos och besluta om att inleda behandling direkt i ambulansen.
MobiMed ger högre kvalitet, effektivare vård och betydande
kostnadsbesparingar.

– Vårt nya verksamhetsår kunde inte ha fått en bättre start. Vi har
under de senaste åren haft stor framgång på den brittiska marknaden och
denna beställning är ytterligare en i raden. Vår marknadsposition på den
brittiska marknaden är stark, säger Claes Stenlander, VD för Ortivus.

För ytterligare information:
Claes Stenlander, VD, Ortivus, tel. 08-446 45 01
alt. mobil: 070-663 39 81 eller E-post: claes.stenlander@ortivus.com

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB är ett IT-företag som utvecklar och marknadsför
informationssystem för ambulansverksamhet samt kliniska
beslutsstödssystem. Verksamheten är uppdelad i rörelsegrenarna
Distanssjukvård och Kardiologi. Ortivus AB är noterat på OM
Stockholmsbörsens O-lista och etablerades 1985. Ortivus med dotterbolag
i Storbritannien, Kanada och USA har ca 130 medarbetare.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/18/20040218BIT00190/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/18/20040218BIT00190/wkr0002.pdf