Flaggningsmeddelande Ortivus AB (publ)

Flaggningsmeddelande Ortivus AB (publ)

För kännedom meddelas att Arrow Partners LP, en amerikansk fond, per den
12 mars 2004 förvärvat 365.000 aktier av serie A i Ortivus AB
motsvarande 2,6% av kapitalet och 17,8% av rösterna.

Arrow Partners LP äger efter nuvarande förvärv 365.000 A-aktier och
498.800 B-aktier motsvarande 6,3% av det totala kapitalet och 20,3% av
totalt antal röster.

2004-03-15
Arrow Partners LP

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/15/20040315BIT00280/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/15/20040315BIT00280/wkr0002.pdf