Ortivus AB stärker sin ställning i Storbritannien

Ortivus AB stärker sin ställning i Storbritannien

Ortivus AB fortsätter att förstärka sin position med
patientinformationssystemet Mobimed i Storbritannien. Bolaget har
fått en första beställning om 8 Mobimed 300-system till Westcountry
Ambulance Service som är Englands näst största ambulans-organisation.
I Storbritannien finns 34 ambulansorganisationer, varav 10 hittills
har valt

Mobimed till hela eller delar av sin ambulansflotta. Diskussioner pågår
med ytterligare ett flertal ambulansorganisationer.

I Storbritannien finns ett nytt nationellt program som syftar till att
minska tiden till under 60 minuter från larm till behandling för bl a
patienter med hjärtinfarkt. Mobimed-systemet har uppmärksammats för att
utrustningen möjliggör målet i detta program. Det är systemets unika
förmåga att omedelbart vid sjukvårdarens ankomst till patienten och
under transporten kunna skicka patientinformation i realtid. Dessutom
möjliggör systemet tvåvägskommunikation mellan ambulanspersonalen och
specialisterna på hjärtklinikerna. Det innebär att i ambulanser
utrustade med Mobimed kan patienter som drabbas av hjärtinfarkt erbjudas
tidig propplösande behandling. Hjärtspecialisten på sjukhuset kan följa
patienten, ställa diagnos och direkt besluta att inleda behandling redan
i ambulansen. Vid hjärtinfarkter är detta av yttersta betydelse eftersom
tiden mellan infarkt och inledd behandling är helt avgörande för
resultatet.

Mobimed-systemets styrka i Storbritannien bekräftades dessutom nyligen
av en utvärdering gjord av National Health Service i West Midland.
Organisationen genomförde en översyn av olika system för telemedicinsk
överföring av EKG med resultatet att Ortivus rekommenderas som
leverantör till regionens fem ambulansorganisationer. Dessutom har
Mobimed uppmärksammats för dess möjlighet att utgöra grunden för ett
komplett integrerat informationssystem som följer patienten längs
vårdkedjan. Systemet registrerar, förutom EKG, en mängd olika biologiska
och fysiologiska patientdata och stöder även hantering och lagring av
administrativa patientuppgifter. ./.

För ytterligare information kontakta

Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB,
telefon 08-446 45 01 eller 070-663 39 81
eller
Richard Helleberg, informationsansvarig, 08-446 45 27

Se även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-tekniska
tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system
och komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i
ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är
Patient Informatik och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital
sjukvård samt analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar,
epilepsi och andra neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i
Sverige, förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i
Storbritannien och USA. I januari 2001 förvärvades Amerikanska
dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. som är marknadsledande i USA
av administrativa program för ambulanssjukvård. År 2000 var omsättningen
68 miljoner kronor. Omsättningen t o m september 2001 uppgick till 106
miljoner kronor Antalet anställda är ca 110 personer

Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-
lista.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/05/20020205BIT00530/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/05/20020205BIT00530/bit0001.pdf