Region Jönköping väljer Ortivus som leverantör för sin prehospitala patientmonitorering

Den 10 december meddelade Region Jönköping att Ortivus tilldelas kontrakt för leverans av utrustning till regionens ambulansverksamhet. – ”Det här är en kvittens på att vår helhetslösning med MobiMed paketerad tillsammans med en extern defibrillator, möter de behov som finns på marknaden.” Säger Elias Obaid, Ortivus försäljningschef.

Den 11 maj 2020, annonserade Region Jönköping den upphandling om prehospital patientmonitorering som under gårdagen tilldelades Ortivus AB. Kontraktet gäller leverans av MobiMed monitorering, inklusive hård- och mjukvara, till regionens samtliga ambulansfordon. I leveransen ingår även externa defibrillatorer från Bexen cardio, för vilka Ortivus har exklusiv distributionsrätt i Norden, UK och Irland. Ortivus system, MobiMed är modulärt och skräddarsys efter kundens behov och arbetsflöde. Värdet av leveransen bedöms vara 9 MSEK räknat över 2 år. Kontraktslängden är 2 år med möjlig förlängning i 1+1 år.

Ortivus levererar idag MobiMed till 14 av Sveriges 21 regioner och eftersom Region Jönköping är en ny kund, utökar nu Ortivus sin kundbas i Sverige.

Ortivus försäljningschef, Elias Obaid, ser med glädje på beskedet: – ”Den här tilldelningen är givetvis betydelsefull för bolaget. Vi har inte bara fått förtroendet från en ny kund, utan även en kvittens på att vår nya modulära helhetslösning med MobiMed paketerad tillsammans med en extern defibrillator ger kunden den flexibilitet och funktionalitet som marknaden efterfrågar.”

Kontraktet signeras efter en period om 10 dagar, den tid som enligt upphandlingsreglerna måste löpa efter tilldelning innan kontrakt kan signeras.