Nya möjligheter för Ortivus i Italien – Förnyat avtal med Piacenza

Den italienska provinsen Piacenza, har valt att förnya sitt kontrakt med Ortivus sedan Ortivus vunnit en upphandling om monitorerings- och journalsystem till den prehospitala vården. Piacenza har sedan 2005 använt MobiMed och utökar nu till ett 10-tal ambulanser utrustade med Ortivus lösning. ”MobiMed hjälper kunden att effektivisera sitt arbetsflöde och de har bland annat haft stor nytta av standardiserade mallar för exempelvis stroke och trauma”, säger Graziano Falanesca från Pro.Med Srl som är Ortivus distributör i Italien. Patienterna kan åka direkt till korrekt mottagande enhet och behöver inte transporteras via akuten. Den mottagande enheten kan förbereda sig på patientens ankomst och på så vis kan hela vårdkejdans resurser utnyttjas mer effektivt. Det förnyade avtalet säkrar många års vidare användning av MobiMed i Piacenza, vilket är strategiskt viktigt för att stärka Ortivus närvaro i Italien. Piacenzas ambulansverksamhet använder både MobiMed monitorering och journal och det förnyade avtalet ses som en bekräftelse på att användarna är nöjda med lösningen. ”Att Piacenza fortsätter att kontraktera Ortivus visar att våra produkter har mycket hög tillförlitlighet och håller hög kvalitet”, säger Reidar Gårdebäck, VD Ortivus. Italien har en stor population med ett ökande vårdbehov samt en stor installationsbas med många ambulansfordon. I takt med en tilltagande efterfrågan av nya digitala vårdlösningar har intresset för Ortivus produkter växt i Italien. ”Vi ser Italien som en viktig marknad med stor potential för våra innovativa och modulära lösningar. Inom de närmsta tre åren ser vi stora utvecklingsmöjligheter för Ortivus att strategiskt expandera på den italienska marknaden.” – Säger Per Piccola Karlsson, Affärsutvecklare Ortivus