Ortivus är nu en del av Swedish Medtech

Vi har glädjen att meddela att Ortivus nu är en av c:a 180 medlemmar i branchorganisationen Swedish Medtech!

Swedish Medtechs vision är att Sverige ska vara ett attraktivt land för medicintekniska företag. De arbetar bland annat för att främja samverkan mellan industri och sjukvård, skapa miljöer för FoU samt stärka den svenska medicintekniska branschens förutsättningar på en global marknad.

Som medlem i Swedish Medtech får Ortivus möjligheten att vara med och påverka marknaden och på nya sätt bidra till en mer effektiv vård och omsorg. Ortivus får också tillgång till ett utökat nätverk, kompetensförstärkning och engagerande konferenser.

”Ortivus utvecklar medicintekniska produkter och system i Sverige för både den svenska och den internationella marknaden. Att vara medlem i branschföreningen känns därmed som en självklarhet för att stärka vår interna kompetens, bidra till framtidens sjukvård och genom samverkan öka vår internationella konkurrenskraft.” Säger Reidar Gårdebäck, VD Ortivus