MobiMed Life – Heart safe solutions

Fristående defibrillatorer

Med över 30 års erfarenhet av kardiologi i nära samarbete med användare, har Ortivus utvecklat MobiMed, den ledande lösningen för patientmonitorering och journalföring inom prehospital vård. Med MobiMed kan ambulanspersonal monitorera och behandla patienten ute i fält samtidigt som patientdata och vitalparametrar delas till hela vårdkedjan i realtid.
MobiMed Life – en del av MobiMed, är en fristående defibrilleringslösning som kan anpassas efter organisationens behov.

Kompakt, robust och
intuitiv defibrillator

HLR assistans

360 Joule

MobiMed Connect, kommunikation
genom hela vårdkedjan

MobiMed Life – Heart safe solutions

Ortivus leverar modulära, användarvänliga och ergonomiska lösningar med fokus på kvalitet och patientsäkerhet. MobiMed Life är utformad för avancerad övervakning och återupplivning. Ortivus erbjuder flera olika defibrillatorer som kan anpassas efter organisationens behov. Lösningen är modulär och data från defibrillatorn överförs med automatik till MobiMed Monitor och ePR. MobiMed Life utgör, tillsammans med MobiMed Monitor, ePR och Cloud en unik totallösning för den prehospitala sjukvården.

MobiMed ePR

MobiMed ePR ger ambulanssjukvårdaren ett strukturerat arbetsflöde och stöd som förbättrar den kliniska beslutsprocessen.

MobiMed Monitor

Med en total vikt på 2.5kg kan MobiMed monitor enkelt tas med ut i fält. MobiMed monitor mäter patientens vitala parametrar så som EKG, blodtryck och SpO2. Data från MobiMed överförs med automatik till journalen, vilket minskar den administrativa bördan och fokus kan istället läggas på patienten.

MobiMed Cloud

För informationsdelning genom hela vårdkedjan stöder MobiMed Cloud on-prem eller moln-hosting beroende på kundens IT-strategi.

Boka en demo