MobiMed Life – Hjertesikre løsninger

Defibrilleringsløsninger

Med over 30 års erfaring inden for kardiologi og i tæt samarbejde med vores brugere har Ortivus udviklet MobiMed, den førende løsning til patientmonitorering og journalføring ved præhospital behandling. Med MobiMed kan ambulancepersonale monitorere og behandle patienten ude på stedet mens patientdata og vitale parametre deles i realtid igennem hele behandlingskæden. MobiMed Life – en del af MobiMed – er en fritstående defibrilleringsløsning der kan skræddersys til organisationens behov.

Kompakt, robust
og intuitiv defibrillator

HLR-assistance

360 joule

MobiMed Connect, kommunikation
i hele behandlingskæden

MOBIMED LIFE – DEFIBRILLATORER

Ortivus leverer modulære, brugervenlige og ergonomiske løsninger med kvalitet og patientsikkerhed i fokus. MobiMed Life er designet til avanceret monitorering og genoplivning. Ortivus tilbyder forskellige modeller som kan tilpasses efter organisationens behov. Data fra defibrillatoren overføres automatisk til MobiMed Monitor og ePR. 

MobiMed Life udgør sammen med MobiMed Monitor, ePR og Cloud en unik totalløsning til det præhospitale segment og primærbehandling.

MobiMed ePR

MobiMed ePR tilbyder personalet en struktureret arbejdsgang og support som forbedrer den kliniske beslutningsproces.

MobiMed Monitor

Med en totalvægt på 3,5 kg kan MobiMed-monitoren nemt bringes med rundt. MobiMed monitorerer og måler patientens vitale parametre som fx EKG, blodtryk og SpO2. Data fra MobiMed overføres automatisk til patientjournalen, hvilket reducerer den administrative belastning og gør det muligt for teamet at fokusere på behandlingen af patienten.

MobiMed Cloud

MobilMed Cloud understøtter on-premise eller cloudhosting til informationsdeling gennem hele behandlingskæden afhængigt af kundens it-strategi.

Book en demo!