MobiMed til hjemmeplejen

MOBIMED – EN INNOVATIV LØSNING TIL BEHANDLING UDEN FOR HOSPITALET

Muliggør avanceret monitorering og vurdering i patientens trygge hjemlige omgivelser.

En god og effektiv fjernbehandling

Sparer resurser og minimerer transporter til hospital

Simplificerer informationsstyring

Hvad er MobiMed?

Hvordan virker MobiMed

Ved hjælp af MobiMed, kan en stor del af undersøgelserne foregå i patientens trykke hjemlige omgivelser. Vitale data og EKG sendes i realtid til speciallæger der kan foretage deres vurderinger på afstand. Om nødvendigt er der mulighed for videoopkald og ordinering af medicin i realtid. Al data fra MobiMed, kan overføres direkte til andre journalsystemer.

Dokumenteret teknologi

MobiMed, som har været benyttet til præhospital behandling i 20 år, er tilpasset til på bedst mulig måde at understøtte det stigende omfang af fjernbehandling.

Patienten i centrum

• Patienter og pårørende kan involveres i undersøgelse og behandlingsplanen
• Sparede resurser til øget kontinuitet i lægefaglige kontakter og opfølgning
• Unødvendig transport til hospitalet og behandlingscenter kan undgås
• MobiMed muliggør behandlingskontinuitet
• Sikker og ensartet behandling uanset geografi og demografi
• Fjernkommunikation med speciallæger i realtid
• Elektronisk ledelse af vitale parametre og lægefaglige optegnelser

ECG
SpO2
NiBP
EtCO2
Respiration

Les mer!