MOBIMED CLOUD GIVER ØJEBLIKKELIG DATADELING
HVILKET UNDERSTØTTER BEHANDLINGSKONTINUITET

MobilMed Cloud understøtter on-premise eller cloudhosting til informationsdeling gennem hele behandlingskæden afhængigt af kundens it-strategi. Løsningen er skalerbar, så den kan passes ind i både private virksomheder og store nationale organisationer med finkornet kontrol af adgangskontroller og indstillinger. Data kan lagres i kundens database og i interface i skyen. MobiMed Cloud understøtter datadeling på multiplatforme i Windows, Web, IOS og Android.

On-premis eller Cloud

HybridCloud

Skalerbar

Multiplatform

MOBIMED CLOUD – PÅ STEDET

Ankommende enheder kan tidligt opnå situationsoverblik og på afstand se kliniske data på vej ud til lokationen.

Med MobiMed Cloud kan den trådløse overdragelse af overvågningsforløbet og patientdokumentationen foregå allerede ude på stedet.

MOBIMED LIFE

En defibrillator er ikke altid nødvendig, men når den er det, er den ofte af vital betydning. Ortivus tilbyder forskellige defibrillatorer, som moduler der kan tilføjes ved behov.

Gnidningsløs overdragelse
Situationsoverblik

Klinisk arbejdsstation

MobiMed CWS gør det muligt for lægefaglige rådgivere og operationsledere at kommunikere med brugere af præhospitale enheder, gennemse klinisk data i MobiMed, se hvor ambulancen befinder og se ankomsttid til modtagende afdeling

Patientdata: Fuld visning af vitale parametre i realtid
Kommunikation: Chat & alarmering
Multiplatform Web og Windows 10

MobiMed Pocket

MobiMed Pocket gør det muligt for lægefaglige rådgivere og operationsledere at kommunikere med brugere af præhospitale enheder, gennemse klinisk data i MobiMed, se hvor ambulancen befinder og se ankomsttid til modtagende afdeling

Patientdata: Realtids-EKG og vitale parametre foruden ePR
Filter: Filtrering mellem forskellige organisationer og patientkategorier
Kommunikation: Chat og notifikationer
Multiplatform: IOS og Android

Endnu ikke på markedet

Book en demo!