Præhospital

EN OMKOSTNINGSEFFEKTIV MODULÆR TOTALLØSNING TIL OPTIMAL PATIENTBEHANDLING

Ved alle alvorlige sygdomstilfælde eller ulykker er det af vital betydning hurtigt at komme ud til patienten og få startet behandlingen. Jo hurtigere behandlingen kan blive igangsat, og jo hurtigere patienten kan nå frem til et hospital hvor der findes resurser og lægefaglig ekspertise, jo bedre. MobiMed spiller en vital rolle i at strømline og optimere denne proces. MobiMed er designet til effektiv præhospital behandling. På ulykkesstedet eller i ambulancen kan sundhedspersonalet monitorere vitale parametre i realtid og have adgang til avancerede patientjournalfunktioner og supportløsninger til beslutninger, som gør det nemmere og sikrere at træffe lægefaglige beslutninger. Med MobiMed kan hospitaler yde optimal patientbehandling ved hjælp af effektive og omkostningseffektive processer.

OPTIMAL PATIENTBEHANDLING

MobiMed har mange egenskaber og funktioner som gør det muligt for personalet hurtigt og sikkert at yde patientbehandling i den rette kvalitet. Adgang til kliniske dokumenter, monitorering i realtid af vitale parametre, triage og beslutningsstøtte, samt styring af resurser.