MobiMed för prehospital vård

En modulär totallösning för optimal vård och kostnadseffektivitet

Ju snabbare du kommer fram till en patient vid en incident eller olycka och påbörjar behandlingen, desto bättre. Och naturligtvis, ju snabbare patienten kommer till ett sjukhus där specialresurser och personal finns tillgängliga, desto bättre. MobiMed spelar en viktig roll i denna arbetsprocess.

MobiMed är utformad för effektiv prehospital vård. Redan på olycksplatsen eller i ambulansen får vårdpersonalen tillgång till värdefull information genom att övervaka vitalparametrar i realtid, medicinsk information och historik från patientjournaler samt experthjälp via MobiMeds beslutstödslösningar. Allt sammantaget gör det enklare för vårdpersonalen på plats att snabbt fatta kliniska beslut. MobiMed hjälper till att tillhandahålla patientsäker vård med hög kvalitet och kostnadseffektiva processer.

Ambulans på landsväg under utryckning. Installerat i ambulansen finns MobiMed för en effektiv sjukvård
Ambulanspersonal bär på MobiMed monitor på fältet. MobiMed är utformad för en effektiv prehospital vård

Patientsäker vård med hög kvalitet

MobiMed ger vårdgivare inom den prehospitala vården verktyg och funktioner för att tillhandahålla bättre vård direkt på olycksplatsen. Tillgång till patientjournaler, realtidsövervakning av vitalparametrar, triage- och beslutstöds–lösningar samt stöd för att hantera vårdkedjor är några områden där MobiMed skapar värde för patienter såväl som vårdgivare.