Reidar Gårdebäck utsedd till ny vd för Ortivus

Styrelsen för Ortivus AB har beslutat utse Reidar Gårdebäck till ny verkställande direktör för Ortivus AB från och med 5 augusti 2019. Vid samma tidpunkt återgår Lars Höst, som sedan sommaren 2018 verkat som tillförordnad verkställande direktör, till sin roll som CFO för Ortivus AB.

Reidar Gårdebäck har över 25 års erfarenhet från marknadsföring och försäljning gentemot hälso- och sjukvården. Han har arbetat som vd i flera internationella medicintekniska bolag och har i den rollen varit med och introducerat nya tekniska lösningar på marknaden. 2015-2018 var Reidar Gårdebäck programdirektör för det Vinnovafinansierade nationella strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, som har som mål att effektivisera hälso- och sjukvård och stärka den svenska medicintekniska industrin. Han kommer närmast från bolaget Spark Group vars konsulter sedan januari 2019 förstärkt Ortivus egen organisation inom områdena försäljning, product management och marknadsföring.

-Jag är glad över att vi kan presentera Reidar Gårdebäck som ny vd, han tillför ny kompetens och erfarenheter som vi behöver när vi nu positionerar Ortivus för att fullt ut utnyttja marknadspotentialen och skapa lönsam tillväxt. Då Reidar Gårdebäck har varit verksam i bolaget som konsult under ett drygt halvår har han dessutom en bra inblick, både vad gäller styrkor och svagheter. Lars Höst har gjort en förtjänstfull insats som tillförordnad vd, nu skapar vi möjligheter för honom att som CFO fokusera på att utveckla och driva Ortivus finansiella frågor. Jag ser fram emot ett gott samarbete med Reidar och hela teamet på Ortivus, säger Anders Paulsson, styrelseordförande för Ortivus sedan maj 2019.

-Efterfrågan från marknaden har ökat markant under det senaste året. Ortivus har en stark och bra produktportfölj, kombinerat med en stark kundbas som ger oss goda referenser när vi nu ökar tempot i vår marknadsbearbetning. Sammantaget ger det oss en god potential för tillväxt med fokus på ökad lönsamhet under de kommande åren, säger Reidar Gårdebäck.

 

För ytterligare information, kontakta:

Anders Paulsson, styrelseordförande Ortivus AB

Telefon 08 446 45 00

 

Om Ortivus

Ortivus grundades 1985, baserat på kliniska erfarenheter inom kardiologi, och har sitt huvudkontor i Danderyd utanför Stockholm. Bolaget är sedan 1998 genom ett eget dotterbolag etablerat i Storbritannien. Med den egenutvecklade modulbaserade teknikplattformen MobiMed, erbjuder Ortivus sina kunder realtidsövervakning av patienter i den prehospitala sjukvården och MobiMed Journal – ett beslutsstödsystem som i realtid kan integreras mot sjukvårdens egna administrativa vårdsystem och mot externa patientsystem. Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista.

Läs mer om Ortivus på www.ortivus.com

 

Ortivus offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 14:00 den 13 juni 2019. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.