Minskat dubbelarbete och bättre patientsäkerhet, det är tanken när två journalsystem kopplas ihop. Region Västmanland väljer att integrera MobiMed Journal med den övriga sjukhusvårdens journalsystem.

Ortivus har mottagit en beställning från Region Västmanland avseende systemintegration för MobiMed med regionens patientjournalsystem Cosmic, till ett värde av ca 1,0 MSEK räknat på fem års användning. Genom att koppla ambulansernas journalsystem med sjukvårdens stora journalsystem blir nu ambulansjournalen en del i patientens sammanhållna journalföring. Integrationen är densamma som Region Kronoberg tidigare har gjort och fler landsting väntas göra detsamma. Vinsterna är många – framför allt för personalen som slipper extra arbete i form av dubbel journalföring, men det ger även möjlighet att utföra säkrare och bättre vård i förlängningen. Med den nya integrationen kan dessutom patienterna läsa sina ambulansjournaler på 1177.se, där de sedan tidigare haft möjlighet att se sina sjukvårdsjournaler. Leverans beräknas ske under 2018.

"MobiMed Journal är optimerad för ambulanssjukvårdens tuffa krav på säkerhet, användarvänlighet samt fältmässigt bruk och dessutom helt hopkopplingsbar med sjukvårdens övriga journallösningar. Digitaliseringen av sjukvården är inne i en ny fas och vi ser en tydlig kraftsamling på nästa steg som handlar om integration av system som tidigare varit isolerade öar och beställningen från Region Västmanland är viktig för att återigen belysa konkurrenskraften i vårt erbjudande till ambulanssjukvården. Det är enkelt och helt säkert att koppla ihop MobiMed med externa system och register. Nyttoeffekterna av integrerade system och sammanhållen vård och journalföring är betydande för såväl vårdgivare som patient." Staffan Eriksson


Posted

in

by

Tags: