Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

–        att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter,

–        omval av Peter Edwall och Anna Klevby Dalgaard,

–        nyval av Anders Paulsson och Sara Lei efter Nils Bernhard och Konstantin Papaxanthis som undanbett sig omval, och

–        att Anders Paulsson väljs som ordförande.

Anders Paulsson är född -57, civ. ing. KTH. Han har en gedigen bakgrund som ledare inom verkstad, automation och IT. Han har varit verksam som affärsområdeschef, VD och koncernchef under många år och har också lång erfarenhet av styrelsearbete både som ordförande och ledamot i ett flertal bolagsstyrelser. Anders är sedan 2011 styrelseledamot i AcobiaFlux, styrelseledamot i LK Valves och LK Armatur sedan 2014.

Sara Lei är född -85, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset och klinisk rådgivare på Cambio Healthcare Systems. Hon sitter även i styrelsen för digitala vårdgivaren Doktor.se och ingår i advisory board för medtechbolaget BYON8. Sara har tidigare undervisat i gruppdynamik och ledarskap på Karolinska Institutet, samt suttit i styrelser inom SYLF och Läkarförbundet.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av:

–        Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest tillika styrelseledamot i Ortivus och valberedningens ordförande

–        Anni Fuhr, utsedd av aktieägaren Rune Pettersson

–        Peter Seligson, utsedd av aktiefonden Seligson & Co Phoenix

–        Nils Bernhard, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2018.

Tillsammans representerar valberedningen cirka 29 procent av rösterna i bolaget. Valberedningens övriga förslag kommer offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information kontakta gärna: 

Peter Edwall, valberedningens ordförande
Telefon: 070-920 67 33

Ortivus offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 16:15 den 21 mars 2019.


Posted

in

by

Tags: