Ortivus AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se.

Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen:

Ortivus AB, att: Lars Höst, Box 713, 182 33 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.com

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Lars Höst, t.f. VD samt CFO Ortivus AB, tel +46 8 446 45 00,

eller se www.ortivus.se

Ortivus AB (publ)

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17:30 den 20 mars 2019.


Posted

in

by

Tags: