Ortivus tilldelas strategiskt viktigt kontrakt på prehospital patientmonitorering i Region Skåne

Ortivus har tilldelats ett kontrakt för leverans av utrustning till Region Skånes ambulansverksamhet. Kontraktet gäller leverans av Ortivus lösning MobiMed Monitor, inklusive hård- och mjukvara, till regionens ambulansfordon. I leveransen ingår även externa defibrillatorer. Värdet av leveransen bedöms vara 30 MSEK. Kontraktslängden är 2 år med möjlig förlängning i 2 år.

Ortivus levererar idag MobiMed till 15 utav Sveriges 21 regioner. Att Ortivus tilldelas kontrakt i Region Skåne, som innehar en av Sveriges största ambulansorganisationer, betyder att bolaget utökar sin kundbas med ytterligare en svensk region. Kontraktet avser MobiMed Monitor, hård- och mjukvara samt telemedicinlösning och integrationer. Leveransen innefattar även externa defibrillatorer från Bexen-Cardio, för vilka Ortivus har exklusiv distributionsrätt i Norden, UK och Irland.
 
”Våra lösningar med fokus på ergonomi, säkerhet samt flexibilitet visar ännu en gång prov på att ligga helt i linje med den moderna ambulanssjukvårdens krav. Denna tilldelning är strategiskt viktig för Ortivus då vi nu får möjligheten att leverera MobiMed till en av Sveriges största ambulansorganisationer” Säger Elias Obaid, Säljchef Ortivus
 
Kontraktet signeras efter en period om 10 dagar, den tid som enligt upphandlingsreglerna måste löpa efter tilldelning innan kontrakt kan signeras.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.