Ortivus AB har tecknat ett Letter of Intent med teknikbolaget H&E Solutions AB. Ortivus avser att slutföra ett förvärv av ca 10% av bolagets aktier under januari 2023.

H&E Solutions är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat Evam – ett operativsystem för utryckningsfordon. Under 2021 omsatte bolaget 7,5 MSEK med ett resultat på -9,5 MEK. Bolaget har idag 9 anställda på sitt kontor i Solna. 
 
H&E Solutions genomför en nyemission för att stärka bolagets position inför kommande utveckling gentemot bl.a. ambulansmarknaden. Ortivus avser att förvärva motsvarande ca 10% av bolagets totala antal aktier genom deltagande i denna nyemission med en investering på 4,0 MSEK kontant.
 
Ortivus har under året fördjupat sitt samarbete med H&E Solutions AB avseende MobiMed enRoute, som är en ny lösning för navigation och ärendehantering. MobiMed enRoute är en del av MobiMed Unity och således helt integrerat med Ortivus övriga produktportfölj. 
 
”Ortivus har breddat sitt erbjudande genom att komplettera befintliga applikationer med en navigationsmodul, MobiMed enRoute. Detta har skett i samarbete med H&E Solutions AB, som genom Evam ligger i framkant gällande teknik och användarvänlighet. Att Ortivus nu stärker samarbetet genom att gå in som aktieägare i bolaget är ett naturligt steg. Vi arbetar tätt med produkt-utveckling för att kunna erbjuda den pre-hospitala vården en komplett lösning” säger Reidar Gårdebäck, Ortivus VD. 
 
Genom detta förvärv stärker bolaget samarbetet med H&E Solutions och tillsammans kommer bolagen att kunna leverera konkurrenskraftiga lösningar till såväl befintliga som nya kunder och marknader. 
 
Om H&E Solutions AB 
H&E Solutions AB har sitt huvudkontor i Solna, Sverige. Bolaget har utvecklat operativsystemet Evam för utryckningsfordon med tillhörande appar. Evam är optimerat för att möta de behov som finns hos räddningstjänsten och den prehospitala vården. 


Posted

in

by

Tags: