Ortivus genomförde i februari-mars 2019 en till 100 % fulltecknad företrädesemission omfattande sammanlagt 5.662.687 st nya B aktier. Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 23 januari 2019 och som därefter godkändes av den extra bolagsstämman den 18 februari 2019. Av företrädesemissionen registrerades 4.249.972 st nya B-aktier hos Bolagsverket unders mars 2019 och resterande 1.412.715 nya B-aktier registrerades i början av april 2019. Till följd härav har Ortivus aktiekapital under april 2019 ökat med 494 450,25 kronor till 12 882 613,80 kronor.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår därmed till 36.807.468 st, varav 1.662.682 A-aktier och 35.144.786 B-aktier. Varje A-aktie har 10 röster och varje B-aktie har 1 röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därmed till 51 771 606 st.

Danderyd den 30 april 2019

Ortivus AB (publ)

För ytterligare information, kontakta gärna

Lars Höst, t.f. VD

Telefon 08 446 45 36

Denna information har offentliggjorts enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2019 kl 08.30.


Posted

in

by

Tags: