Styrelsen i Ortivus har idag informerats av bolagets huvudägare, Ponderus Invest AB, att ledande befattningshavare och styrelseledamöter i Ortivus har förvärvat köpoptioner på B-aktier utställda av Ponderus Invest AB.

"Det är mycket glädjande att samtliga personer som erbjudits att förvärva köpoptioner har valt att teckna sådana. Detta engagemang är mycket positivt för bolaget och dess framtida utveckling", kommenterar Peter Edwall, VD för Ponderus Invest AB.

Sammanlagt har 745 000 köpoptioner förvärvats till marknadsmässiga villkor.


Posted

in

by

Tags: