Landstingen i Uppsala och Gävle uppgraderar CoroNet

Uppsala Läns Landsting har lagt en order på utbyte av hårdvara till CoroNet på tre avdelningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala, till ett värde av 3 MSEK.

Tidigare i oktober tilldelades Ortivus av Landstinget i Gävleborg, i en förhandlad upphandling utan föregående annonsering, en order på uppgradering av sin CoroNet installation på HIA, avdelning 105 och kardiologiskt interventionscentrum (KIC) på Gävle sjukhus. Ordern har ett värde på 1,7 MSEK.

Tilldelningen i Gävleborg motiverades med att "Det är av största vikt att kunna använda ett enhetligt övervakningssystem från det att patienten hämtas av ambulans (MobiMed) till dess att patienten nått avdelning 105 via HIA och KIC. Patientens vitalparametrar kan då följas på en obruten tidslinje oavsett var hon/han befinner sig i vårdkedjan vilket har uppenbara medicinska och patientsäkerhetsmässiga fördelar jämfört med om patientdata skulle finnas registrerade i olika system."

  
För ytterligare information kontakta:

Carl Ekvall, VD, Ortivus AB, tel +46 (0)703 832 012,

www.ortivus.com
Ortivus AB (publ)
   
Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande.
Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 25 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.