MOBIMED SMART KLAR FÖR SKARP DRIFT I SÖDRA ENGLAND

TREDJE KVARTALET 2014

 • Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 19,7 (8,1) MSEK
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,9 (-2,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,8 MSEK (-2,4) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,7 (-1,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,08 (-0,12) SEK
 • Under kvartalet passerade Ortivus en viktig milstolpe i satsningen på den engelska marknaden. South Central Ambulance Foundation Trust har nu godkänt MobiMed för drift och därmed gjort en första betalning i projektet om cirka 2 MGBP.

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2014

 • Omsättningen för perioden uppgick till 51,4 (27,9) MSEK
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 5,4 (-7,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5,2 MSEK (-7,1) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,4 (-5,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för halvåret före/efter utspädning uppgick till 0,25 (-0,34) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Efter rapportperiodens utgång har även South Western Ambulance Service Foundation Trust godkänt implementationsfasen och är nu redo för drift samt betalat 1,9 MGBP.

  
VD har ordet

Under kvartalet passerade Ortivus en viktig milstolpe för tjänsteleveransen i södra England som avser totalt cirka 1 200 ambulanser och 5 000 ambulanspersonal, till ett värde av drygt 100 MSEK över 4 år. South Central Ambulance Foundation Trust godkände MobiMed Smart för drift och betalade som en konsekvens av det ca 20 MSEK. Detta projekt har, inklusive utvärderings- och upphandlingsprocessen, pågått i mer än ett år. Såvitt vi känner till är det ett av de största prehospitala projekten i Europa och det är inte utan stolthet vi konstaterar att det nu går in i sin produktionsfas. För Ortivus är det en stor framgång rent professionellt och dessutom får vi nu ett stort bidrag till ett positivt kassaflöde och därmed en betydligt starkare kassa, vilket säkerställer vår fortsatta satsning på såväl Storbritannien som andra europeiska marknader.

Efter rapportidens utgång har även South Western Ambulance Service Foundation Trust godkänt implementationsfasen och är nu redo för drift. Bolaget har erhållit betalning om 1,9 MGBP. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,7 (-1,7) MSEK för tredje kvartalet och 15,4 (-5,2) MSEK för perioden januari till september. Omsättningen för kvartalet ökade till 19,7 (8,1) MSEK och för perioden till 51,4 (27,9) MSEK. Därmed ökade också rörelseresultatet för kvartalet till 1,9 MSEK (-2,4) MSEK och för perioden till 5,4 (-7,2) MSEK.

I september demonstrerade vi senaste versionen av MobiMed Smart för svenska marknaden på den årliga ambulanskongressen FLISA där kunderna visade stort intresse för flera av de funktioner vi utvecklat för marknaden i Storbritannien. Vi har även deltagit på flera aktiviteter såsom mässor och seminarier i Storbritannien där ambulansorganisationer visar intresse för den lösning som vi nu rullar ut i södra England. Bolaget deltar också kontinuerligt i nya upphandlingar.

För att möta en förväntad efterfrågan och möjliggöra implementation och drift av ytterligare system behöver organisationen i England fortsatt förstärkas. Vidare finns det i marknaden behov av ny funktionalitet och nya applikationer. Vi ser därför över vår produktstrategi och vilka tekniska plattformar som marknaden kan komma att efterfråga. Kliniskt och funktionellt torde MobiMed Smart vara en av marknadens bäst utvecklade lösningar men det krävs en ständig anpassning till ny teknik och nya krav på integration. Våra framgångar i södra England stärker oss i tron på en fortsatt positiv utveckling för Ortivus.

CEO Carl Ekvall
Danderyd den 27 oktober 2014

För ytterligare information
Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: carl.ekvall(at)ortivus.com
Jeanette Elm, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post jeanette.elm(at)ortivus.com

Besök även www.ortivus.com

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 8.30 den 27 oktober 2014.


Posted

in

by

Tags: