Kontrakt avseende leverans av MobiMed till Region Sörmland har nu undertecknats

Ortivus tilldelades den 22 september 2023 ett kontrakt för leverans av MobiMed Monitor och MobiMed Life till Region Sörmlands ambulansverksamhet. Kontraktet har nu signerats av båda parter. Värdet av leveransen bedöms vara 10,0 MSEK och kontraktslängden är 2 år med möjlig förlängning i 1+1 år.

Vi är glada att kunna meddela att kontrakt har tecknats mellan Ortivus och Region Sörmland avseende leverans av MobiMed till regionens samtliga ambulansfordon.

Kontraktet avser MobiMed Monitor, hård- och mjukvara samt telemedicinlösning och integrationer. Leveransen innefattar även externa defibrillatorer från Bexen Cardio, för vilka Ortivus har exklusiv distributionsrätt i Norden, UK och Irland. Region Sörmland har sedan tidigare använt MobiMed i sina flerbårsambulanser

”Vi är mycket glada över att kontrakt nu har kunnat signeras mellan Ortivus och Region Sörmland. Vi ser fram emot det gemensamma implementeringsarbetet och är mycket stolta över att ha erhållit regionens förtroende för att leverera framtidens prehospitala monitor och telemedicinlösning.” Säger Stefan Ekblom, nordisk säljchef på Ortivus.
 
Tilldelningen, som ägde rum den 22 september 2023 överprövades av en konkurrerande leverantör. Förvaltningsrätten valde den 15 december, 2023 att avslå överprövningen mot Region Sörmland och kontrakt har därefter kunnat signeras.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.