Ortivus tilldelas kontrakt för Sweet-Billing åt City of Phoenix

Ortivus har erhållit kontraktet på att leverera ett ETS faktureringssystem (Sweet-Billing) för 50 användare till City of Phoenix. Sweet-Billing systemet möjliggör City of Phoenix att utfärda sina Medicare, Medicaid och kommersiella fordringar elektroniskt. Dessutom tillhandahålls en omfattande rapporteringsfunktion inklusive finansiell analys och svarsanalys.

Vid valet av det nya ETS faktureringssystemet för staden gjordes en omfattande utvärdering. City of Phoenix Fire Department bildade en utvärderingskommitté som analyserade och poängsatte varje inlämnad offert på flera punkter, bland annat:

• Programvaruleverantörens förmåga och erfarenhet av att utveckla system för ambulansföretag
• Nivån på kundsupport som mjukvaruleverantören erbjuder
• Programvarans historik och bevisad prestanda i branschen
• Funktionaliteten som programmet erbjuder i förhållande till priset (bra värde)

När all information samlats in och diskuterats, visade det sig att Ortivus förslag baserat på Sweet-Billing systemet, var den bästa lösningen för City of Phoenix. Staden valde också Ortivus program på grund av dess förmåga att växa med framtida behov och avsikt att införa elektroniska patientjournaler, som kan integreras med nuvarande programvaror och mjukvarusystem.

City of Phoenix Ambulance Billing Director Ray Templet, säger: ”City of Phoenix Fire Department ser fram emot att arbeta med Ortivus och deras state-of-the-art mjukvara för att förbättra vår faktureringsprocess och ytterligare ta vår framgång vidare.”

”Ytterligare ett steg framåt som visar hur Ortivus Inc’s erbjudanden uppskattas av ambulansorganisationer i USA som har effektivitet som stark drivkraft”, säger Jan B Andersson, VD i Ortivus AB.

Ortivus är stolta över samarbetet med City of Phoenix för att nå deras mål som gynnar stadens medborgare genom att tillhandahålla än mer effektivare hantering.