Ortivus får ordrar till ett värde av $ 1 955 000 USD i Nordamerika

PRIDE-ordern gäller ett byte av organisationens nuvarande system för utlarmning till Ortivus CAD-system (Computer Aided Dispatch, dvs datorstödd utlarmning). Ortivus har utvecklat ett gränssnitt mot databasen hos den kanadensiska polisens informationscentrum. I gräns-snittet kan samtliga aktörer involverade vid en utalarmering göra förfrågningar och se all relevant uppdragsinformation. ”Det är vår första installation av nästa generations CAD-system. Vi har baserat utvecklingen av produkten på Microsoft. NET-plattformen, vilket möjliggör en smidig integration med andra IT-system” säger Walt Young, Verkställande direktör för Ortivus North America.

MobiMed används i ambulanser för beslutsstöd, patientövervakning, överföring av klinisk data till sjukhus och elektronisk patientjournalshantering. En snabb och korrekt diagnos och pre-hospital behandling är av avgörande betydelse för vårdresultatet, speciellt vid behandling av hjärtpatienter. MobiMed används idag i cirka 1100 ambulanser i Storbritannien och Sverige. Installationer görs för närvarande även i Tyskland och Norge.

“Året har börjat bra för vår nordamerikanska verksamhet med en kraftig orderingång. Vår genombrottsorder i Kanada är det första viktiga avtalet för MobiMed i Nordamerika. Den lägger grunden för en ny marknad för produktområdet, som vi hoppas blir framgångsrik” säger Rain Eriksoo, Marknads- och försäljningschef, Ortivus AB.

För ytterligare information:
Rain Eriksoo, telefon: 08-446 45 11, mobil: 070-583 34 43
E-post: rain.eriksoo@ortivus.se