Ortivus AB (publ) senarelägger första dag för handel med nyemitteradeaktier till tredje veckan i juli 2017

Tidigare har kommunicerats att handeln med de nya aktierna som emitterades i nyemissionen beslutad vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) skulle påbörjas under innevarande vecka, det vill säga andra veckan i juli 2017. Nu beräknas första dag för handeln av dessa aktier förskjutas till nästkommande vecka, av administrativa skäl, det vill säga tredje veckan i juli 2017.