2008-05-05 Ortivus inrättar ett Advisory Board

Som ett komplement i företagets långsiktiga strategiska arbete har Ortivus beslutat att inrätta ett Advisory Board. Medlemmar till rådet kommer att tillsättas löpande under året, och ges inledningsvis en tyngdpunkt kring moderbolagets produkter. Sammankallande i rådet blir Akbar Seddigh, grundare av bolaget och tillika i många år dess VD och styrelseordförande.

”Vi ser det som en stor fördel att på detta sätt även fortsättningsvis kunna ta del av Akbar Seddighs erfarenheter och stora globala nätverk. Tillsammans med de övriga som kommer att ingå i rådet får vi här tillgång till ett kompetent och stimulerande bollplank”, säger tf VD Bengt Arne Sjöqvist.

För ytterligare information:
Bengt Arne Sjöqvist, tf VD, Ortivus, tel. 08-446 45 00

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com