Vi presenterar Ortivus nya CFO!

Vi har glädjen att välkomna Fredrik Hovbäck som i början av september tillträdde rollen som CFO för Ortivus. Fredrik har många års erfarenhet som Business Controller och har tidigare arbetat på bolag som Apple och OneMed. Han senaste position var som Business Controller – Head of Business på Nestlé Health Science där han även var en del av ledningsgruppen för affärsområdet.
Fredrik innehar en Fil. Kand. inom företagsekonomi från Mälardalens Högskola.

”Då företaget är inne i en stark expansionsfas så är Fredriks erfarenheter som Business Controller och inom branschen mycket värdefulla för företagets fortsatta resa och utveckling.” – Säger Reidar Gårdebäck, CEO

Varmt välkommen till teamet Fredrik!