ORTIVUS TILLDELAS ETT KONTRAKT OM £8,5 M GÄLLANDE LEVERANS AV AMBULANSJOURNAL TILL SOUTH WESTERN AMBULANCE TRUST (SWAST) I ENGLAND

Ortivus har av South West Ambulance Service Trust (SWAST) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans av MobiMed journal till södra Englands sjukvårdsdistrikt. Leveransen omfattar en så kallad ”full managed service” vilken inkluderar leverans av programvara, hårdvara, 24/7 support samt drift av hela systemet. Leveransen omfattar SWAST distriktet vilket hanterar över 80 000 patientsamtal per månad och har cirka 600 fordon. Det totala värdet på beställningen är £8,5 miljoner motsvarande cirka 100 miljoner SEK. Installationen förväntas starta under 2020 och avtalet är giltigt under en femårsperiod med en möjlighet att förlänga med upp till två år.

”*Upphandlingen har gjorts via ett upphandlingsförfarande där ett antal leverantörer deltar i det som kallas konkurrenspräglad dialog och utvärderingen visar att Ortivus system MobiMed bäst uppfyller de högt ställda krav som SWAST ställt upp gällande funktionalitet och drift. Att SWAST fortsätter att kontraktera Ortivus visar att våra produkter samt driftorganisation har mycket hög tillförlitlighet och kvalitet*”, säger Reidar Gårdebäck, VD för Ortivus AB.

Ortivus har tillhandahållit SWAST en MobiMed-lösning som en tjänst sedan 2014. Denna tjänst innehåller MobiMed Journal för ambulansverksamheten samt MobiMed Vital Signs Monitoring (VSM) som möjliggör monitorering av patientens vitala parametrar inklusive 12-avlednings EKG vilket kan överföras till distriktets regionala sjukhus. Nuvarande kontrakt tecknades för en period på 4 år och förlängdes sedan ytterligare 2 år till maxlängden för denna typ av kontrakt.

South Western Ambulance Service Trust är nöjda med att arbeta med Ortivus som leverantören för nästa generations elektroniska patientvårdstjänster. Efter en rigorös upphandlingsprocess ser vi fram emot att implementera ny mjukvara och hårdvara, till förmån för patienter och SWAST-kollegor över hela sydvästra England.”, säger Tim Bishop, SWAST Executive Director IM&T.

Planeringen för den nya lösningen kommer att påbörjas i år med start för den nya lösningen som planeras till 2020.