MobiMed Pocket

Vi introducerar MobiMed Pocket – en del av MobiMed Unity!

MobiMed Pocket är en arbetsstation och ambulansliggare i fickformat som passar alla iOS/android enheter. MobiMed Pocket tillåter specialiserade konsulter och operativa ledare att kommunicera med ambulanspersonal samt granska klinisk data från MobiMed, samtidigt som man kan ta del av ta del av ambulansens placering.