Ortivus har tilldelats ett kontrakt för leverans av enklare halvautomatiska defibrillatorer till Region Jönköpings läns sjukhusverksamhet. Värdet av leveransen bedöms vara 1,7 MSEK och kontraktslängden är 2 år med möjlig förlängning i 1+1 år.

Den 10 december 2020, tilldelades Ortivus kontrakt för leverans av utrustning till Region Jönköpings läns ambulansverksamhet. Regionen väljer nu att utöka samarbetet genom att tilldela Ortivus kontrakt på enklare halvautomatiska defibrillatorer till sin sjukhusverksamet. Kontraktet avser 100 enheter av modellen Reanibex 100 (R100) som lanserades våren 2021 och således är den senaste modellen på marknaden.

R100 är en del av Ortivus MobiMed Life som innefattar flera externa defibrillatorer från Bexen Cardio, för vilka Ortivus har exklusiv distributionsrätt i Norden, UK och Irland.

”Vi är mycket glada för denna tilldelning som är strategiskt viktig för Ortivus. Att Region Jönköpings län återigen väljer Ortivus, betyder att våra lösningar är konkurrenskraftiga och att vi erbjuder det som kunden efterfrågar” säger Elias Obaid, Ortivus försäljningschef.

Detta tilldelningsbeslut innebär inte att avtal är tecknat och att avtalsrättslig bundenhet uppstått. Avtal sluts genom att det tecknas skriftligen efter det att avtalsspärren löpt ut. Avtal får slutas tidigast tio dagar efter underrättelse om tilldelningsbeslut.


Posted

in

by

Tags: