Fredrik Hovbäck lämnar sin tjänst som Ortivus CFO

Fredrik Hovbäck avslutar sin anställning i bolaget och Margareta Hagman tillträder som interim CFO. Fredrik Hovbäck tillträdde som CFO för Ortivus AB i september 2020. Rekryteringen av en permanent CFO har påbörjats.

Jag vill tacka Fredrik för sina arbetsinsatser för Ortivus och samtidigt tacka Margareta för att hon har kunnat kliva in som interim med kort varsel. Margareta, som har erfarenhet från börsbolag samt bolag med starkt tillväxt kommer att kunna sätta sig in i rollen snabbt.” säger Reidar Gårdebäck VD.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.