Region Örebro län förlänger sitt avtal med Ortivus AB

År 2016 tilldelades Ortivus ett kontrakt för leverans av MobiMed ePR till Region Örebro läns ambulansverksamhet. Nu har regionen beslutat att förlänga avtalet i ytterligare fem år till ett ordervärde av 2MSEK

Ortivus AB har levererat lösningar till Region Örebro län sedan en lång tid tillbaka. Avtalet som undertecknades år 2017 avseende MobiMed ePR, it-stöd för prehospitaljournal, hade en giltighetstid om fem år med möjlighet till 
förlängning i ytterligare fem år. Regionen använder idag även MobiMed Monitor. 

”Vi är mycket glada att Region Örebro län har valt att förlänga vårt avtal i ytterligare fem år eftersom det tyder på goda relationer och kundnöjdhet” – Säger Elias Obaid, Säljchef, Ortivus 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.