På kvällen den 18 juli attackerades Ortivus system av ett utpressningsvirus och systemen krypterades.

De elektroniska patientjournalerna är för närvarande otillgängliga och hanteras tills vidare genom manuella system. Inga patienter har direkt påverkats. Inga andra system har attackerats och inga kunder utanför datacentret har påverkats.

Ortivus arbetar för närvarande i nära samarbete med berörda kunder för att återställa system och data. De berörda kunderna är de som använder sig av managed services gällande MobiMed ePR, elektroniskt patientjournalsystem. 

Organisationen bakom cyberattacken är i dagsläget inte känd och händelsen har anmälts till myndigheterna som brott. 


Posted

in

by

Tags: