Europas största ambulansprojekt i full drift

I samband med installationerna av MobiMed Smart ePR i de sista 10 ambulanserna i  Gloucester, England under januari, är nu utrullningsfasen framgångsrikt avslutad i projektet Southern Ambulance Programme.

MobiMed Smart ePR är Ortivus patientjournal för ambulanssjukvård och projektet har omfattat utveckling, installation av hårdvara, drift av systemet, samt service och support för totalt 1164 ambulanser i två ambulansorganisationer i södra England.
Systemet har utan nämnvärda störningar varit i drift 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet sedan starten. Det utgör ett kritiskt verktyg för att ambulansorganisationerna ska kunna utföra sina vårduppdrag och tack vare systemet har ambulanspersonalen nu möjliget att bl.a. direktkommunicera elektroniskt med regionens sjukhuskliniker då MobiMed Clinical Workstation finns installerat på över 600 sjukhuskliniker i regionen.
Väntetiderna på regionens akutkliniker är långa och tack vare MobiMed kan patienterna, i de fall de inte kan behandlas direkt på olycksplatsen, transporteras vidare till rätt vårdnivå eller till akutkliniker med för stunden kortast väntetid.  Projektet är Europas största i sitt slag.
"Det är otroligt glädjande att konstatera att vi slutfört utrullningen av Ortivus elektroniska patientjournal över hela South Western och South Central Ambulance regionerna. Vi har haft ett nära samarbete med Ortivus och andra intressenter i projektet och vi kommer att fortsätta förbättra vår kliniska förmåga för att ge ytterligare fördelar till de patienter vi är satta att betjäna." säger Francis Gillen, Executive Director IM&T & Senior Responsible Officer, South Western Ambulance Service Foundation Trust
"Vi på Ortivus är mycket stolta över samarbetet med kunderna och det vi har åstadkommit i projektet." – säger Staffan Eriksson, VD Ortivus AB – "Lösningen bygger på Ortivus mobila telemedicinplattform med flera nya innovativa komponenter – bl.a. kan ambulanspersonalen automatiskt få upp en översikt på patientens vårdhistorik, "Summary Care Record", vilket i en nödsituation kan ha avgörande betydelse när det gäller att sätta in rätt behandling på de patienter som inte är vid medvetande eller kontaktbara. Vi ser nu fram emot att sprida de erfarenheter vi gjort i detta projekt till andra kunder i Sverige och internationellt."
Staffan Eriksson, VD Ortivus AB
För ytterligare information, bilder och fördjupat pressmaterial vänligen kontakta Staffan Eriksson, 070 – 339 56 36.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.