Ortivus i startgroparna för kundleveransprojekt i Baltikum

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2023

 • Ortivus tecknar ramavtal med East of England NHS Collaborative Procurement Hub gällande MobiMed ePR, vilket skapar nya möjligheter i Storbritannien. Samtliga brittiska ambulanstruster kan avropa elektroniska patientjournaler – ePR-lösningar, från de företag som kvalificerat sig till ramavtalet. Kontraktstiden är 2 år från startdatum.
 • Ortivus tecknar kontrakt avseende leverans av MobiMed ePR till Estlands ambulansflotta. Kontraktet har ett ordervärde om cirka 26 MSEK och en löptid på 5 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 5 år. Även förlängningen har ett ordervärde om uppskattningsvis 26 MSEK.
 • Ortivus tecknar ramavtal med Stockholms läns sjukvårdsområde avseende MobiMed Life, halvautomatiska defibrillatorer. Beställaren kommer att göra avrop vartefter behov uppstår. Den beställningsbara omfattningen för hela ramavtalsperioden, som är fyra år, uppgår till maximalt 2,4 MSEK.
 • Ortivus AB förvärvar ca 10% av teknikbolaget H&E Solutions AB, ett svenskt teknikbolag som har utvecklat Evam – ett operativsystem för utryckningsfordon.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ortivus kvalificeras för NHS ramavtal gällande MobiMed Life, vilket skapar nya möjligheter i Storbritannien.
 • Ortivus produktsortiment breddas ytterligare genom en inkråmsaffär av fordonskontrollsystemet FleetCtrl som tillsammans med Ortivus övriga lösningar utgör en konkurrenskraftig totallösning för framtidens sjukvård.

Januari – mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,0 (24,6) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick på 48% (47%).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 (2,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,01 (0,04) SEK.
 • Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital uppgick till 1,5 (2,4) MSEK.
jan-mar 2023 jan-mar 2022 jan-dec 2022
Nettoomsättning (MSEK) 28,0 24,6 104,5
Bruttomarginal (%) 48% 47% 47%
Rörelseresultat (MSEK) 0,5 2,0 5,8
Rörelsemarginal (%) 2% 8% 6%
EBITDA (MSEK) 1,5 2,9 10,2

Posted

in

by

Tags: