Ortivus har via en inkråmsaffär köpt rättigheterna till fordonskontrollsystemet FleetCtrl från bolaget mpDEV. FleetCtrl blir en integrerad del av MobiMed men kommer även att kunna användas som en fristående lösning för all typ av blåljusverksamhet.

MobiMed FleetCtrl är en användarvänlig mjukvaruapplikation avsedd för personal inom olika typer av blåsljusverksamheter. Applikationen förenklar vardagen för medarbetarna, standardiserar kontrollmoment och ökar patientsäkerheten. MobiMed FleetCtrl är utvecklad av personal med lång erfarenhet från den prehospitala vården och används sedan flera år tillbaka av ambulanspersonal i Region Jämtland Härjedalen. 
 
MobiMed FleetCtrl kommer att ingå i Ortivus produktsortiment som idag består av MobiMed Monitor, MobiMed ePR, MobiMed Life och MobiMed enRoute. Tillsammans utgör dessa system en helhetslösning för en säkrare och mer effektiv prehospital vård. 
 
I MobiMed FleetCtrl finns funktioner för fordonskontroll, riktlinjer, rapportering och läkemedelsadministration som tillsammans ger verksamhetsledningen en god översikt. Tack vare integrationer mot andra system utfärdas varningar då fordonet närmar sig besiktningsdatum, körförbud eller i det fall fordonssamordnaren beslutat att fordonet inte får tas i bruk. Inför varje arbetspass dokumenteras exempelvis utandningsprov, rutinmässiga kontroller och kontroll av läkemedel. Samtliga administrerade läkemedel samt påfyllnad av läkemedelsväskan registreras i MobiMed FleetCtrl och vid brist utfärdar systemet en varning. 
 
Vi ser en stor marknadspotential för digitala kontrollsystem så som MobiMed FleetCtrl. Applikationens modularitet gör att den kan anpassas efter organisationens behov, för snabb och säker fordonshantering. Förutom inom den prehospitala vården, kommer systemet även att kunna användas inom områden med liknande behov så som räddningstjänst och hemsjukvård.” Säger Magnus Mårtensson, Ortivus Produktchef. 
 
I samband med denna affär kommer den personal som utvecklat systemet att anställas hos Ortivus. 
 


Posted

in

by

Tags: