Ortivus AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2003

Ortivus AB (publ)
Delårsrapport januari – mars 2003

· Omsättningen ökade med 40 % till MSEK 58,7 (41,8).

· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 11,4 (5,3) och resultatet
efter skatt uppgick till MSEK 6,9 (3,5).

· Vinsten per aktie uppgick till 0,50 kr (0,25).

· Under första kvartalet har beställningar erhållits från
Sverige, Storbritannien och Kina av MobiMed-enheter till ett värde av
MSEK 40,7 varav knappt hälften med leverans under resten av 2003.

· Bedömningen lämnad i bokslutskommunikén för 2002 kvarstår;
Förutsättningar finns att för verksamhetsåret 2003 uppnå ett
koncernresultat efter finansiella poster i nivå med utfallet för 2002.

Ortivus
Ortivus utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter som
övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus och i
hemmet. Ortivus verksamhetsområden är patientövervakning och beslutsstöd
vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt analysverktyg vid
utredningar av sömnstörningar.
Ortivus startades 1985 i Sverige. Dotterbolag är etablerade i
Storbritannien och USA.
Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00830/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00830/wkr0002.pdf Hela rapporten